Search form

Menu

Holstens Bastion

Holstens Bastion udgør i dag afslutningen på fæstningsværket mod syd, da Oldenborgs Bastion, som oprindeligt var det sydligste forsvarsværk, er sløjfet.

Bastionen var intakt til jernbanen i 1865 førtes ind i byen. Den opgravede jord blev lagt i depot, så hullet hurtigt kunne lukkes ved udsigten til krig.

Under belejringen i 1849 var der en kraftig artilleriduel mellem denne bastion og angriberne på bakkerne ved Hannerup. Imellem lå et engdrag, der var oversvømmet som følge af Ullerup bækkens opstemning.

På bastionen ligger i dag DSB-mindelunden fra 1939. Her mindes alle DSB-ansatte, som er omkommet ved ulykker i tjenesten.