Search form

Menu

Historier fra samlingerne

Museerne i Fredericia modtager løbende et bredt udvalg af forskellige kilder. Det kan være genstande, dokumenter, billeder, malerier eller lignende. Det er vores opgave at indsamle, bevare, registrere, formidle og forske i byens historie, og det sker ud fra vores samlinger. På denne side bringer vi enkelte udvalgte historier om visse af de mange ting vi tager ind i vores samlinger.

Klokken fra færgen Dan

Breve fra Treårskrigen

Sølvgave fra Fredericia Museums Venner

Soldaterfamilien

Houstedbægeret

Stik fra Fredericia

Billeder fra 1864

Søg i de lokalhistoriske samlinger