Search form

Menu

Praktiske oplysninger

Priser
Alle tilbud er gratis for kommunens skoler.
Pris for andre - kontakt museumsformidlerne

Transport til Kringsminde
Transport til Kringsminde foregår via Sydtrafiks Rute 6, afgang Banegården 8.22.
Ankomst Kringsminde 8.38 - afgang 13.01.
Fra stoppestedet skal I gå ca. 300 meter tilbage til Kringsmindevej.
Husk at bestille grupperejse ved Sydtrafik senest 5 hverdage før besøget.
I er tilbage på Banegården 13.18.

iPads / Covers
Skoletjenesten råder over 10 iPads, der kan lånes til undervisningsbrug på volden eller i byen.
Der kan ligeledes lånes vandtætte iPad covers til brug på museets eller egne iPads i vådt vejr.
Kontakt museumsformidlerne

Lærerrolle
Med mindre andet er aftalt skal der to lærere med, når klasser bruger skoletjenestens tilbud. Lærernes rolle er klasseledelse samt at deltage i aktiviteterne.