Search form

Menu

Medarbejdere

Fastansatte medarbejdere

 

Christian Feddersen - billederegistrator.
Billedregistrering, billedbehandling


 

Gitte Bruhn - assistent.
Administration, telefonbetjening, publikumsbetjening i læsesal


 

Hanne Christensen - museumsgartner.
Vedligehold af Bymuseets have


 

John Kent Olesen - servicemedarbejder.
Vedligehold af grønne områder


 

John Mortensen - museumsformidler.
Skoletjenesten, håndværksopgaver


 

Karin Rahbek - forvalter.
Drift af Kringsminde


 

Karsten Merrald Sørensen - arkivar.
Samlingerne, registrering, opbevaring, forskning, formidling, byfornyelsesprojekt, hjemmeside/app


 

Kirsten Øbro - museumsgartner.
Vedligehold af Bymuseets have


 

Lars Froberg Mortensen - museumsleder.
Drift, administration, personale og økonomi


 

Lars Nielsen - billederegistrator.
Billedregistrering, billedbehandling, publikumsbetjening i læsesal


 

Lone Linnet Jensen - arkivassistent.
Registrering, publikumsbetjening i læsesal

Mikael Holdgaard Nielsen - kulturarvsvejleder.
Fredericia Vold, Museumslovens kapitel 8, kulturmiljøer, mindesmærker, formidling, forskning 


 

Rasmus Welling - museumsformidler.
Skoletjenesten, generel formidling, hjemmeside/app


 

Tom Schmidtke - servicemedarbejder.
Drift af Kringsminde


 

Thomas Ibæk Jakobsen - museumsassistent.
Administration, bogholderi


 

Vibeke Kaiser-Hansen - museumsinspektør.
Samlingerne, registrering, magasinering, forskning, formidling, hjemmeside