Search form

Menu

Medarbejdere

Fastansatte medarbejdere


 

Hanne Christensen - museumsgartner.
Vedligehold af Bymuseets have.


 

John Kent Olesen - servicemedarbejder.
Vedligehold af grønne områder.


 

John Mortensen - museumsformidler.
Skoletjenesten, håndværksopgaver.


 

Karin Rahbek - forvalter.
Drift af Kringsminde.


 

Karsten Merrald Sørensen - Museumsleder.  
Drift, administration, personale og økonomi.

Kirsten Øbro - museumsgartner.
Vedligehold af Bymuseets have.


 

Lars Froberg Mortensen - museumsinspektør.
Samlingerne, registrering, magasinering, forskning, formidling.


 

Lars Nielsen - billederegistrator.
Billedregistrering, billedbehandling, publikumsbetjening i læsesal.

 

Lisbeth Aagaard Lykke – arkivar.
Indsamling, registrering og bevaring af samlingen på Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn samt forskning og formidling.


 

Lone Linnet Jensen - arkivassistent.
Registrering, publikumsbetjening i læsesal.

 

Lone Pia Jørgensen - assistent.
Administration, telefonbetjening, publikumsbetjening i læsesal.


 

Mikael Holdgaard Nielsen - kulturarvsinspektør.
Fredericia Vold, Museumslovens kapitel 8, kulturmiljøer, mindesmærker, formidling, forskning.

 


 

Pia Øst - Arkivassistent
Registrering.


 

Rasmus Welling - museumsformidler.
Skoletjenesten, generel formidling, hjemmeside/app.


 

Søren Hansen - arkivassistent
Registrering, Bevaringsfonden.

 


 

Tom Schmidtke - servicemedarbejder.
Drift af Kringsminde.


 

Thomas Ibæk Jakobsen - museumsassistent.
Administration, bogholderi.


 

Vibeke Kaiser-Hansen - museumsinspektør, ph.d.-studerende.
Forskning.

Vibeke Schröder Andersen - Arkivassistent