Search form

Menu

En topografisk historie om Bredstrup

Landsbynavnet Bredstrup kendes fra cirka 1330 som Brestorp. Omkring år 1880 var Bredstrup en landsby opbygget omkring den snoede landsbygade. Ud til gaden lå præstegården og fem gårde.  I de følgende år blev der også opført missionshus (1887), skolebygning (1894), brugsforening og privat vandværk (1906). Senere kom også telefoncentral til byen. Anden halvdel af 1800-tallet var præget af de folkelige bevægelser – herunder andelsforeninger og religiøse bevægelser. Bygninger som missionshus og brugsforening er således meget typiske for perioden.

Kongsted Vandværk opført 1929

I det nuværende Bredstrup Sogn ligger desuden mindre bebyggelser som Bredstruplund, Torp og Kongsted. Sidstnævnte er kendt fra ca. 1330 som Kungesteth. Den sydlige del af sognet med byerne Kongsted og Torp udgjorde tidligere Kongsted Sogn, som var anneks til Bredstrup Sogn. Kirken lå i Kongsted. Ifølge bevarede regnskaber var Kongsted kirke lille og uden tårn. Den blev istandsat i 1653, men allerede i 1657 blev den ødelagt af de svenske tropper under Frederiksoddes belejring. Svenskerne havde deres hovedkvarter i Bredstrup og Kongsted sogne, og de ødelagde kirken for at bruge stenene til at bygge skorstene til hytterne i deres lejr. I 1661 valgte sognets beboere at nedbryde kirken helt.

I Kongsted var der ved midten af 1920’erne både skole og købmandsbutik. I 1929 blev Kongsted Vandværk opført af Fredericia Købstadskommune for at levere vand til Fredericia Købstad. Vandværket er arkitektonisk interessant - opført i funkisstil.