Search form

Menu

Lundings monument

Placering:
Danmarks Bastion - lige øst for Kongens Port.
 
Opstillet:
6. juli, 1899

Kunstner:
Andreas Paulsen - elev af H. W. Bissen

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket, der er rejst for Oberst N.C. Lunding, består af en 7,5 meter høj obelisk omgivet af et jerngitter og opretstående kanonrør forbundet af en jernlænke. På forsiden er der to bronzerelieffer af henholdsvis Lunding og to soldater, der rejser palisader. På bagsiden er der et relief af heltedigtningens muse, der indridser ordene "For Danmarks gode ret de tappert stred" i en vokstavle.
Lunding var Fredericias kommandant både 1849-1850 samt 1864, og stod begge gange for istandsættelsen af det meget forsømte fæstningsværk. I 1849 var han med til at planlægge udfaldet den 6. juli og i 1864 overgav han - meget mod sin vilje - fæstningen til de østrigske tropper. På det tidspunkt var han forfremmet til Generalmajor.
 

Inskription:

Fredericias kommandant

Oberst Niels Christian Lunding

Rejst til minde om

Fredericias heltemodige

forsvar 1849
(Forside)

Stordåd er historiens eje
(Bagside)

6. juli
1849

(Venstre side)

6. juli
1899

(Højre side)