Search form

Menu

Dansk krigergrav fra 1864

Placering:
Sct. Michaelis Kirkegård

Opstillet:
6. juli, 1866

Beskrivelse og baggrund:
Graven rummer 40 danske soldater fra 1864, og består af en græshøj støttet af en kampestensmur. To natursten sat oven på hinanden bærer inskriptioner og en mindre i græsset angiver navnet på den eneste officer begravet i anlægget. I hvert hjørne af graven er sat en søjle, der ender i en kugle. Disse er senere tilføjelser til minde om Genforeningen.
Kun få af de begravede er faldet i kamp, da der var få egentlige krigshandlinger ved Fredericia i 1864. Fæstningen blev opgivet uden kamp som følge af nederlaget ved Dybbøl. Tyfus er sandsynligvis dødsårsagen for de fleste i graven.

Inskriptioner:

For

40 danske krigere

1864.

Herren er mit hjertes klippe og min

del af evindeligen.

Ps. 73.26.

Vorder stærke i Herren

Eph. 6,10.
(De to natursten)

Chr. Christensen, sekondlieutenant af 21.

regiment, falden ved Fredericia d. 23. marts 1864.
(Gravstenen i græsset)

9. juli

1920
(To af søjlerne)