Search form

Menu

Vandringer og cykelture

Indskoling

Leg og lær på volden (1.-2. klasse)
 

Mellemtrin

Alle ture indeholder elevopgaver og undringsspørgsmål samt museumsformidlernes fortællinger. Flere af dem kan også bruges tværfagligt med dansk, billedkunst eller kristendomskundskab.

Religion og gravpladser
Tur 1: Den jødiske gravplads/Sct. Michaelis Kirke/Sct. Knud
Tur 2: Trinitatis Kirke/Den reformerte kirke

Kunst, mindesmærker og arkitektur i byen

Spor efter industri, handel og transport

Kendte mennesker og sjove steder

De Slesvigske Krige
Tur 1: Den østlige del af byen (Krigergraven, Kastellet og Krudtmagasinet)
Tur 2: Den vestlige del af byen (Landsoldaten, Krigergravene på Sct. Michaelis, Bülows og Ryes monumenter)

Besættelsen

Byens generelle historie

Alle ture indeholder både museumsformidlernes fortællinger og elevopgaver. (Fotos: Sarah H. Holmgreen).

Udskoling/ungdomsuddannelser

Alle turene har quiz-elementet som ramme, men indeholder også elevernes egen stillingstagen samt museumsformidlernes fortællinger. Flere af dem kan også bruges tværfagligt med dansk, samfundsfag eller kristendomskundskab.

Nogle af cykelturene kan også afvikles til fods, men kun hvis hele klassen deltager på denne måde. Skriv en mail eller ring, så finder vi ud af det.

Cykelquiz: Den religiøse fristad

Cykelquiz: De Slesvigske Krige og Genforeningen
Tur 1: Grave og mindesmærker inden for voldene
Tur 2: Spor efter krigene uden for voldene

Cykelquiz: I H.C. Andersens fodspor gennem byen

Cykelquiz: Besættelsen

Cykelquiz: Industri, handel og transport

Cykelquiz: Byens generelle historie