Search form

Menu

Ledige stillinger

Arkivar til Museerne i Fredericia

Museerne i Fredericia søger en engageret historiker, der brænder for lokalhistorien til en stilling som arkivar.

Stillingsindhold

Som arkivar får du det faglige ansvar for Lokalhistorisk Arkiv. Du skal vejlede og rådgive ansatte og frivillige kræfter på Lokalhistorisk Arkiv i indsamlingen, registreringen og bevaringen af arkivets samling. Du vil desuden blive arkivets ansigt udadtil og have stor kontakt til borgere, frivillige og kommunale aktører.

Arkivaren får et tæt samarbejde med bymuseets samlingsmedarbejdere omkring de museale genstandssamlinger. Herudover skal arkivaren deltage i forskningen i Museerne i Fredericias ansvarsområder og medvirke til formidlingen af historien.

Arbejdsområde

Den nye arkivar får fast kontor på Lokalhistorisk Arkiv. Her findes størsteparten af arkivets samling. Der er desuden et kontormiljø og en meget brugt læsesal. Lokalhistorisk Arkiv er et levende hus med ansatte og mange frivillige. Arkivet besøges årligt af et stort antal brugere og skoleklasser, som arkivaren bidrager til at betjene.

Arkivaren bidrager de kommende år desuden til arbejdet med indsamling, registrering og bevaring af den museale genstandssamling. Der vil derfor være arbejdsopgaver såvel på bymuseet som på Fælles Museumsmagasiner ved Vejle, hvor størsteparten af museets genstandssamling befinder sig sammen med en mindre del af Lokalhistorisk Arkivs samling.

Det er hensigten, at samlingerne i højere grad skal samtænkes i arbejdet med Museerne i Fredericias ansvarsområder. De skal bringes i spil sammen forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt, det kan eksempelvis både tænkes fysisk og digitalt.

Faglig profil

Vi forventer, at du har

 • En kandidatgrad i historie

 • Kendskab til museumslovens fem søjler

 • Erfaring med Arkibas

 • Kendskab til registrering og håndtering af museumsgenstande

 • Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

Personlig profil

 • Udadvendt

 • Struktureret

 • Imødekommende

 • Holder af at samarbejde med frivillige

 • Lyst til at udvikle og nytænke

 • God til at samarbejde med kolleger, frivillige og borgere på alle niveauer

 • God til at arbejde selvstændigt på egen hånd

Museerne i Fredericia

Museerne i Fredericia er et kommunalt ejet statsanerkendt kulturhistorisk museum, der varetager kulturarven i Fredericia Kommune med udgangspunkt i museumsloven. Museerne i Fredericias emnemæssige ansvarsområde er Fæstning og Fristad foruden kommunens kulturhistorie i bred forstand i perioden fra 1650 til nu.

Museerne i Fredericia omfatter Bymuseet, Lokalhistorisk Arkiv, Museumsgården Kringsminde, mindre udstillings- og aktivitetssteder samt Fredericia Vold.

Museerne i Fredericia er organisatorisk placeret under Kultur & Fritid sammen med Biblioteket, Fredericia Idrætscenter, Den Kreative Skole, Depotgården, Ungdommens Hus, Det Bruunske Pakhus, Madsby Legepark og Den historiske Miniby. Museerne i Fredericia har en personalegruppe på syv fastansatte medarbejdere på fuldtid. Herudover er der ansat seks personer i fleksjob samt nogle projektansatte og en gruppe med guider og kustoder. Personalegruppens faglige baggrund spænder meget bredt. Hertil er der tilknyttet store grupper af frivillige ildsjæle, der yder en kæmpestor indsats for museets virke.

Museerne i Fredericia er en kulturhistorisk institution med højt til loftet og mange forskellige typer opgaver. Læs mere om os på vores hjemmeside www.fredericiahistorie.dk

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos museumsleder Karsten Merrald Sørensen, 5072 3210, karsten.sorensen@fredericia.dk

Du kan læse mere om Museerne i Fredericia her på hjemmesiden.

Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og honoreres i henhold til gældende overenskomst med den faglige organisation.

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Send din ansøgning online

I Fredericia Kommune benytter vi et elektronisk rekrutteringssystem. Derfor opfordrer vi dig til at sende din ansøgning, cv, eksamensbevis samt relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning via www.fredericia.dk

Ansættelsessamtaler

Vi forventer at afholde samtaler 4. eller 5. december 2018.

Ansøgningsfrist 23. november 2018.