Search form

Menu

Julehilsen fra Museerne i Fredericia

Kære gode samarbejdspartnere

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!

2017 har været et begivenhedsrigt år, hvor Museerne i Fredericia har haft fuld fart på. Der har været mange gode arrangementer, bogudgivelser, undervisning, undersøgelser og formidling samt en særudstilling og mange lokalhistoriske genstande, arkivalier og billeder blev afleveret til museet og arkivet. Museerne i Fredericia vil meget gerne sende en stor tak til alle, der på mange forskellige måder har bidraget til dette år.

Den helt store opgave i 2018 bliver at påbegynde arbejdet med at renovere og tydeliggøre Fredericias vigtigste og største museumsgenstand, nemlig Volden. En stor og generøs donation fra A. P. Møllerfonden muliggør det vigtige og perspektivrige projekt. Der skal desuden fokuseres på museets magasinforhold, skrives en bog om Ernst von Voss og vi afholder mange arrangementer på Fredericia Bymuseum, Lokalhistorisk Arkiv og Kringsminde samt ude i byen. I kan følge med i årets gang på vores hjemmeside og på Museerne i Fredericias facebooksider.

Tak for et godt samarbejde i 2017. Vi ser frem til et spændende år i 2018. Personalet ved Museerne i Fredericia ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Venlig hilsen

Karsten Merrald Sørensen

Konstitueret museumsleder