Search form

Menu

Hannerup Kirke

Hannerup kirke blev opført i den vestlige del af Fredericia 1973-1974 ved arkitekt Tyge Arnfred. Navnet stammer fra en af de landsbyer, der blev nedlagt i 1650'erne i forbindelse med Fredericias grundlæggelse.

Kirkerummet er formet i en bue, hvor menigheden sidder som i et auditorium med en halvrund murstensvæg som rumdelende bagvæg.

I forbindelse med at den vestlige del af Fredericia blev bebygget og udvidet, opstod der ønsker om en kirke i bydelen. Området hørte til Sct. Michaelis sogn. Fra 1950 blev der afholdt søndagsskole i Søndermarkshus, et fælleshus på Prangervej 75. Dette hus blev i 1961 købt af Sct. Michaelis menighedsråd, der indrettede konfirmandstue i huset. 1964 blev der opført en præstebolig ved siden af, og der afholdtes gudstjeneste hver anden søndag. I 1970 blev der indbudt til en arkitektkonkurrence til en ny kirke. Denne blev vundet af arkitekt Tyge Arnfred, og i 1974 kunne den nye kirke indvies.

Hannerup kirke blev opført som en utraditionel kirke. Selve kirkerummet er et åbent rektangulært rum med alterparti i det nordøstlige hjørne foran en glasvæg med udsyn til skrånende grønne områder. Foran alterpartiet er stolerækkerne opstillet nærmest som i et teater. Arkitektens hovedide var netop, at kirken skulle være et åbent mødested, mens glasvæggen og brugen af træmaterialerne til loftet skulle give en opfattelse af, at man befandt sig i naturen under træernes stammer. Derfor var det også et bevidst valg, at inventaret gennemgående blev præget af enkelthed.