Search form

Menu

Fæstningsbryggeriet

Øl og øllignende drikke kendes fra forhistorisk tid. Tilbage i tiden blev øl brygget rundt om i hjemmene, men med byernes udvikling i senmiddelalderen og renæssancen opstod der håndværksbryggerier i mange købmandsgårde. Øllet var overgæret øl som husholdningsøl og det lidt finere hvidtøl. I 1834 produceres det første undergærede bayerske øl i Danmark. Det blev lavet af en engelskfødt brygger i Odense. I 1838 præsenterede brygger I.C. Jacobsen sit første hjemmebryggede bayerske øl, og i 1847 indviede han Danmarks første industrielle ølbryggeri Carlsberg.

Fæstningsbryggeriets lukning blev markeret med dette fotografi med dateringen 23/9 1914.

I 1848 etablerede den slesvigske købmand og brændevinsbrænder Ahlmann et hvidtølsbryggeri i sin købmandsgård i Danmarksgade i Fredericia. Allerede i 1850 optog bryggeriet en produktion af bayersk øl. I 1858 blev bryggeriet flyttet op til Nørrevold på en grund mellem Kongensgade og Kongensstræde og i 1879 etableredes et interessentselskab, som drev bryggeriet videre under navnet Fæstningsbryggeriet. Selskabet bestod af Ahlmanns søn Johannes Ahlmann, svigersønnen Dethlef Ohlsen samt en købmand fra Odense ved navn Søren Møller.

Det gik godt på bryggeriet de næste år, og i begyndelsen af 1880’erne var der ansat 14 arbejdere og indkøbt to dampmaskiner på henholdsvis 6 og 2 hk. På dette tidspunkt overtog virksomheden Filsinger og Co.´s bajersk- og hvidtølsbryggeri, som havde 10 ansatte. Det var grundlagt i 1879 og lå ved Axeltorv nord for Jyllandsgade. Dette bryggeri brændte ned, og Fæstningsbryggeriet opførte herefter et maltgøreri på grunden.

Fæstningsbryggeriets beliggenhed ved Nørrevold var praktisk, fordi det var nær voldgraven. I slutningen af 1880’erne fik bryggeriet reserveret en del af voldgraven, hvor man om vinteren kunne save isblokke til køling af lagerkældrene. Det var nødvendigt for at kunne nedkøle øllet, når der produceredes bayersk øl. Isblokkene kunne gemmes i isolerede kældre, hvor de kunne holde sig i månedsvis. I 1882 havde Fæstningsbryggeriet fået tilladelse til at opføre et sådan ishus med lagerrum. Huset var opført af træ, udvendigt beklædt med brædder og taget dækket med tagpap. Fæstningsbryggeriet fik desuden tilladelse til at etablere en rørledning til voldgraven for at kunne hente kølevand.

I 1898 etableredes fusionen A/S Østjyske Bryggeri. Heri indgik Fæstningsbryggeriet sammen med bryggerier i Århus, Horsens og Vejle. I den forbindelse blev navnet Fæstningsbryggeriet ændret til Fredericia Bryggeri. I begyndelsen af 1900-tallet havde bryggeriet i Fredericia 20 ansatte, og det producerede 9000 tønder øl årligt. Dette var noget mindre end fusionsbryggerierne i Horsens og Århus.  I 1910 overtog bryggeriet mineralvandsfabrikken Frederikskilde, som lå i Dalegade i Fredericia. Fabrikken blev herefter flyttet op til bryggeriet, hvor den fungerede som en særlig afdeling.

I 1911 blev bryggeriet ramt af en brand, som især berørte ishuset og hestestalden. Bryggeriet brugte ikke længere ishuset, som på dette tidspunkt var udlejet til en kulhandler, som brugte det til kullager. Om branden medvirkede til beslutningen i 1912 om at afvikle produktionen er uklart. Sandsynligvis var hovedårsagen, at den var mindre rentabel end produktionen hos de øvrige bryggerier i koncernen.

I 1914 lukkede bryggeriet endeligt. Alt anvendeligt maskineri og løsøre blev overført til koncernens andre afdelinger. Mineralvandsbryggeriet Frederikskilde fortsatte i første omgang, men blev i 1916 solgt. I 1918 blev bygningerne solgt, og indrettet til mælkekondenseringsfabrik.