Search form

Menu

Byvandring

Aldersgruppe
3.-10. klasse, ungdomsuddannelserne

Sted og varighed
Byen og volden. 1-2 timer.

Fag
Hele fagrækken kan indgå - aftales med museumsformidlerne

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

 • Fredericias historie og geografi

 • Andre faglige mål, som I ønsker at dække aftales med museumsformidlerne

Program og indhold

Rute og indhold tilpasses til jeres ønsker, eksempelvis:

 • Fredericias historie fra 1650 til i dag

 • Besættelsen

 • Mindesmærker

 • Skoler

 • De Slesvigske Krige

 • Forskellige religioner i Fredericia

 • Industri og erhverv

 • Fredericias grundlæggelse

 • Andet I ønsker at have fokus på

Undervejs får eleverne fælles undringsopgaver efter cooperative learing-princippet.

Eleverne kan også arbejde med faglige eller skabende opgaver på turen, eksempelvis: opmåling, planlægning af forhindringsløb, billedfremstilling, filmoptagelser eller kreativ skrivning - alt er i princippet muligt.

Praktiske oplysninger
Husk! Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.
Eleverne skal medbringe madpakker/drikkedunke, evt. pennalhus og hvad I skal bruge for at løse de faglige opgaver.
 

Før besøget – jeres forberedelse

Ring til museumsformidlerne og aftal varighed og indhold.

Eleverne skal sætte sig ind i følgende områder før besøget:

 • Byens og voldens historie

 • De områder, I selv har valgt som fokus

Gennemgå desuden programmet med eleverne og inddel dem i grupper på 3-4.