Search form

Menu

Svenskekrigene - Undervisningsmaterialer

Baggrundsviden

Soldat i 1600-tallet - et undervisningshæfte
Retter sig mod et undervisningstilbud fra Østfyns Museer, men giver god baggrundsinformation.

Film

Svenskekrigene