Search form

Menu

Genforeningsminde

Placering:
Trinitatis Kirkegård

Opstillet:
9. juli, 1920

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket er en stor natursten med krone og inskription af bronze. Stenen er rejst til minde om genforeningen i 1920, hvor Sønderjylland (Nordslesvig) efter en folkeafstemning blev en del af Danmark. Slesvig og Holsten havde i mange hundrede år været hertugdømmer under den danske konge, men rev sig løs efter det danske nederlag ved 2. Slesvigske Krig i 1864.

Inskription:

1848 – 50    1864 – 1920

I kæmpede for Danmarks ære

I stred for alt hvad dansk vil være

og derfor står jeg her som minde

mens tider rinde

 

Trinitatis Menighed rejste denne sten på genforeningsdagen