Search form

Menu

Grænsesten fra Kongeågrænsen

Placering:
Spadserstien uden for Prinsens Port. Oprindeligt sydvest for Vamdrup ved Kongeåen.

Opstillet:
Efter 1920

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket er en 80 cm høj granitsten, der er rejst til minde om Danmarks genforening med Sønderjylland (Nordslesvig) i 1920. Der er en kort inskription på stenens for- og bagside.

Efter nederlaget i Anden Slesvigske Krig (1864) mistede Danmark kontrol over hertugdømmerne Slesvig og Holsten og måtte afstå dem til Preussen, som få år efter blev hovedstaten i det nye tyske kejserrige. Den dansk-tyske grænse kom til at gå ved Kongeåen, hvor der blev opstillet 128 grænsesten. Efter det Tyske Riges nederlag i Første Verdenskrig blev der i Slesvig afholdt folkeafstemning for at få afklaret befolkningens nationale tilhørsforhold. Afstemningen førte til den nuværende grænselinje, og de gamle grænsesten blev herefter tildelt interesserede borgere, institutioner og kommuner. Fredericias sten er nummer 72 ud af de 128.

Indskription:

Kr. Dm. No. 72

(Kongeriget Danmark)

Kr. Pr. No. 72

(Königreich Preussen)