Search form

Menu

Byvandring: Kunst mindesmærker og arkitektur

Aldersgruppe
4.-6. klasse.

Sted og varighed
Mødested: Frederik den III's Plads (Rundkørslen uden for Danmarks Port).
Ca. fem kvarter. Hele året. En klasse ad gangen.

Fag
Historie, dansk, billedkunst.

Mål
At eleverne:

 • Opnår kendskab til Fredericias historie som fæstnings- og fabriksby og øver sig i at se spor efter dette

 • Øver sig i at se på kunst og arkitketur og tale om dette

 • Lærer at bruge fagbegreberne abstrakt og naturalistisk

 • Opnår kendskab til historicisme og nyklassisme som stilarter inden for kunst og arkitektur

Baggrund

 • Fredericia er anlagt som fæstning i 1650 og fungerer som dette indtil 1909. I midten af 1800-tallet sætter industrialiseringen ind, hvilket for alvor forandrer byens udseende og infrastruktur fra ca. år 1900.

 • Byens rolle som fæstning og senere industriby er tydelige afspejlet i arkitektur og mindesmærker. Her har særligt billedhuggeren Bissen samt arkitekternes Jesper Jespersen og Oscar Gundlach-Pedersen haft stor indflydelse. Efterfølgende er der også kommet mere moderne og abstrakt kunst i byrummet.

Program

 • Vi mødes ved Frederik den III's plads.

 • På ruten får eleverne i små grupper undringsspørgsmål og analyseopgaver til mindesmærker, bygninger og moderne kunst i bybilledet.

 • Undervejs fortæller museumsformidleren om byen som fæstning og fabriksby samt om Bissen, Jespersen og Gundlach-Pedersens værker.

 • Stop undervejs: Danmarks Port/Prinsens Port/Det Hvide Vandtårn - Landsoldaten - Favntaget - Tårnborg/Ridderborg - Søjle i Danmarksgade - Odd Fellow Logen - Danske Bank - Tamt vildsvin - Ponus pingvinerne - Ryes Plads - Bülows Plads.

Praktiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret.

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i grupper af 4 til brug ved opgaver og undringsspørgsmål.

 • Læs fagteksten til forberedelse om emnet.

 • Gennemgå programmet med eleverne.

Efter besøget

På elevarkene er der forslag til evaluering og kreativ efterbehandling af besøget:

Evaluering

Landsoldaten

Tamt vildsvin