Search form

Menu

Købestævneløverne

Placering:
Nørre Voldgade ved opgangen til Prins Christians Bastion. Tidligere over Købestævnets hovedindgang på selve bastionen (1916-1980) og Vendersgade 22 (1982-2005).

Opstillet:
2. maj, 2012

Kunstner:
Carl Andersen

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket består af to siddende løver fremstillet i kalksten, hver bærende et våbenskjold med initialer. Løverne sad tidligere på Dansk Købestævnes hovedbygning, indtil denne nedbrændte i 1980. Efter at have været opstillet i gågaden i en årrække og siden opmagasineret blev løverne i 2012 opstillet til minde om Dansk Købestævne.

Inskriptioner:

DKS
(Dansk Købestævne - Løven til venstre)

DA
(Dansk Arbejde - Løven til højre)

Links:

Optagelser fra bl.a. Købestævnet, 1923
(Kan afspilles under "Filmklip" til højre)

Købestævneløverne på hovedbygningen, ca. 1916