Search form

Menu

Undervisningsmaterialer - Besættelsen og Befrielsen

Her kan du finde Museerne i Fredericias materialer om Besættelsen og Befrielsen samt links til andre relevante websites.

Materiale til "Far, hvad er fred? "

Undervisningsmateriale til den digitale udstilling ”Far, hvad er fred? ”

Tekstudgave af befrielsesberetningerne fra udstillingen

Tekstudgave af temasiderne fra udstillingen

Undervisningsmaterialet til ”Far, hvad er fred?” kan bruges med udgangspunkt fagene i historie, kristendomskundskab, dansk og samfundsfag eller tværfagligt, hvis man ønsker dette. Afhængigt af hvilke opgaver, der vælges kan materialet blandet andet bruges til at dække følgende områder fra Fælles Mål:

  • ”Kildearbejde” - herunder Kildeanalyse, Historiske problemstillinger og løsningsforslag samt Sprog og sprogbrug (Historie)

  • Historisk bevidsthed under ”Historiebrug” (Historie)

  • Afkodning og Sammenhæng under ”Læsning” samt Vurdering og Perspektivering under ”Fortolkning” (Dansk)

  • Demokrati samt Det politiske system, retsstat og rettigheder under ”Politik” (Samfundsfag)

  • Etik under ”Livsfilosofi og etik” (Kristendomskundskab)

Selve udstillingen kan findes i menuen til venstre.

Andre fagtekster

Kort indføring i Besættelsen med udgangspunkt i Fredericia
Fagtekst til forløbet "Pressefrihed, luftangreb og modstandskamp", men kan også bruges generelt.

Oplæg til diskussion om samarbejdspolitik kontra modstandskamp

Kildepakker

Kildepakker med de oprindelige avisomtaler af begivenhederne fra forløbet "Pressefrihed, luftangreb og modstandskamp"

Kildepakke 1 - De tre avisers meget forskellige omtaler af luftangrebet på banen og A.O. Kristianens død

Kildepakke 2 - Meddelelsen om henrettelse af de ni modstandsfolk (omtalt som "terrorister") samt dødsannoncer og diverse billeder

Kildepakke 3 - Notitser om fundet af de to døde tyske soldater

Links

Befrielsen 1945
5. Maj-Komiteens hjemmeside med baggrundstekster, kilder og undervisningsforslag

Faren fra luften
Nationalmuseets undervisningsmateriale om luftkrig og luftværn under besættelsen

Dilemmaspillet 9. april
Onlinespil om konsekvenser af samarbejdspolitkken

Besættelse-Befrielse
Online leksikon med fagbegreber fra Besættelsen

Frihedsbudskabet