Search form

Menu

Battle 1849

"Battle 1849" er et mobilspil, der findes i Museerne i Fredericias app. I spillet skal man på byens vold løse en række opgaver, som gives af kommandant Lunding. Løser man en opgave korrekt, bliver man forfremmet. Hvis ikke, får man en kraftig reprimande af Lunding og må prøve igen. Der er både quiz-, bevægelses,- og samarbejdsopgaver.

Aldersgruppe
3. -10. klasse, ungdomsuddannelserne, børnefamilier

Sted og varighed
Start ved Landsoldaten. Ca. 2 timer. Ruten er ca. 3 km. Spillet kan gennemføres over flere omgange

Fag
Historie, AKT (Samarbejde), idræt

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

 • At orientere sig på et kort

 • Volden som fæstningsværk

 • Livet som soldat i 1800-tallet

 • De Slesvigske Krige

 • At kunne samarbejde for at løse en opgave

 • Andre faglige mål kan lægges ind i jeres forberedelse hjemmefra

Baggrund

 • Danmark var i 1848-1850 i krig med hertugdømmerne Slesvig-Holsten, der ønskede selvstændighed og fik hjælp af Det Tyske Forbund. 

 • I juli 1849 var Fredericia belejret af Slesvig-holstenerne, og byen blev bombarderet.

 • 6. juli 1849 vandt 19.000 danske soldater over 14.000 tyske ved at gøre udfald fra Fredericia kl. 1 om natten.

 • Udfaldet var planlagt af overgeneral Bülow og kommandant Lunding.

Under kommandant Lundings strenge ledelse kan man arbejde sig op af den militære rangstige.

Program

 • Start ved Landsoldaten og gå til et punkt på kortet.

 • Når man når punktet, går der automatisk en opgave i gang.

 • Flere af opgaverne er delt op i mindre dele.

 • Når en opgave er løst, bliver man forfremmet og kan gå til næste punkt på kortet.

Praktiske oplysninger

Del klassen op i grupper på tre elever, der samarbejder om at løse opgaverne. I behøver ikke at gennemføre hele spillet, men kan aftale et bestemt tidsrum (1-2 timer), hvor det gælder om at opnå den højeste rang.

 • Installer app'en "Museerne i Fredericia" og opdater den.

 • Husk at give app'en tilladelse til at bruge jeres aktuelle position m.m., når I installerer den.

 • Spillet kræver, at der er SIM-kort i den telefon/tablet, der bruges, og GPS-funktionen skal være slået til.

 • Når man er tæt på en opgave, kan det være en god idé at zoome ind på kortet for præcist at finde det sted, hvor opgaven aktiveres.

 • Oplever man at en opgave ikke går i gang, selvom man er på stedet, kan det hjælpe at genstarte app'en.

 • I vinterperioden er kuglepyramiden og morteren på Prinsessens Bastion fjernet, og man kan derfor ikke finde svaret på denne opgave.

 • Skoletjenesten råder over 11 iPads, der kan lånes af skoleklasser. Kontakt museumsformidlerne.

 • Oplever man tekniske fejl eller lignende, må man meget gerne kontakte museumsformidlerne med en grundig beskrivelse af problemet samt oplysninger om hvilken type enhed, man har brugt.

  Se mere om de enkelte spil her
  Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret!

Før besøget – jeres forberedelse

 • Gennemgå programmet.

 • Inddel klassen i grupper af tre.

 • Arbejd med De Slesvigske Krige, så eleverne kender den historiske ramme.

 • Download og opdater app'en "Museerne i Fredericia". NB! App'en virker pt. ikke på android-enheder.