Search form

Menu

Slå rod i historien

Aldersgruppe
8.-10. klasse

Sted/varighed
Forløbet finder sted dels på egen skole (2- 4 lektioner) og dels med besøg på Bymuseet og Lokalhistorisk Arkiv (5 lektioner) samt igen besøg på egen skole med dramaøvelser (3-4 lektioner).. Efterfølgende skal der beregnes ca. 10-15 lektioner med elevernes arbejde hjemme på skolen og 4-5 lektioner til fremlæggelse.

Beskrivelse
Eleverne skal undersøge deres egne rødder og familiens fortid og sætte det ind i en fælles (lokal-) historisk kontekst:

Hvilke begivenheder har gjort, at min familie er endt i her i byen? Eller i Danmark? Hvilke af disse begivenheder var specielt for min familie? Var der historiske begivenheder, der både påvirkede min familie og mange andre i samfundet? Hvorfor er det netop denne by min familie er endt i og ikke en anden? Hvilke forskelle/ligheder er der på min hverdag og mine forældre, bedsteforældre eller oldeforældres ungdom? Hvilke ligheder er der mellem min historiske slægts-baggrund og mine klassekammeraters?

Forløbet afsluttes med fremlæggelse for publikum via film eller præsentation (power point, prezi, keynote elller lignende).

Fag og mål
Forløbet rettet sig mod dansk, historie og området IT- og mediekompetencer. I nedenstående liste er forløbets aktiviteter sammenkædet direkte med Fælles Mål. Beskrivelse og mål findes også som kopiark i et sprog tilpasset eleverne – se elevark 1.

Eleverne skal:

  • Søge oplysninger hos personer, og evt. arkiv- og museumsdatabase og bearbejde disse

  • Via de indsamlede oplysninger kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtled

  • Kunne karakterisere forskellige typer af indvandring og beskrive hvorfor denne indvandring finder sted netop til lokalområdet.

  • Vælge præsentationsform (film eller præsentationsprogram) og sortere, vælge og redigere information til sammenhængende præsentationer / film, hvor de i billeder, lyd og tekst udtrykker deres viden om egen familie og slægt. Produktionerne og evt. fremlæggelse skal være tilpasset modtagergruppen, dvs. jævnaldrende, der ikke kender stoffet i forvejen

  • I interviews lytte aktivt og forholde sig åbent og analytisk til den interviewedes udsagn, så der kan stilles opfølgende og uddybende spørgsmål
     

Før forløbet – jeres forberedelse
Før forløbet skal man kontakte museumsformidlerne og aftale tidspunkt for et møde til nærmere planlægning og afstemning af forventninger.

Forløb

Introduktion på skolen
Gennemgang af projektets idé og forløb
Oplæg om interviewteknik (Se elevark 2 og 3: Det gode interview og Forslag til interviewspørgsmål)
Par-øvelser med interview

Besøg på Bymuseet og Lokalhistorisk Arkiv
Rundvisning på Bymuseet: Eleverne møder historiske personer (Reformert, jøde), som fortæller deres slægts historie.

Rundvisning på Lokalhistorisk Arkiv: Hvad er et arkiv? Hvilke typer oplysninger kan man finde på et arkiv?

Egen skole
Drama-øvelser, der skal træne eleverne i sikkert at fremlægge og formidle historier samt navigere i de uforudsete situationer, der kan opstå ved en fremlæggelse.

Fordybelse på egen skole og hjemme
Eleverne fordyber sig i deres egen slægt og producerer film / præsentation. Museumsformidlerne besøger klassen to gange undervejs for at understøtte denne proces og holde eleverne på sporet.

Fremlæggelse
Vi laver aftaler med jer, hvordan forelæggelserne skal foregå -  for eksempel under overværelser af klassens forældre eller en klasse fra en anden skole.