Search form

Menu

Til evig ihukommelse - Særudstilling 1/9 til 30/11

01/09/2017 - Udstillingen kan ses i museets åbningstid, torsdag - søndag, kl. 12-16 samt hele uge 42.
Sted: 
Bymuseet, Jernbanegade 10, Fredericia.
Gratis

Særudstilling

Til evig ihukommelse - Fredericias to sognekirker i 1600- og 1700-tallet

Når man taler om kirker og kirkehistorie i Fredericia kommer man ofte til at tale om Fristaden Fredericia. Tiden, hvor Fredericia tilbød et frirum for forbudte religioner til at udøve og leve med deres religion. Dermed kommer man ofte til at glemme at Fredericia også var et, i dansk målestok, særpræget område med hensyn til den almindelige evangelisk-lutherske sognekirke. I de fleste danske købstæder kunne befolkningen tidligere kun mødes i en enkelt fælles kirke, men i Fredericia blev byen hurtigt efter sin grundlæggelse ved midten af 1600-tallet delt i to sogne. Disse to sogne blev oprindeligt døbt Danske Sogn og Tyske Sogn, men kendes i dag som Trinitatis og Sct. Michaelis.

Denne udstilling fremhæver netop disse to sogne i tiden fra midten af 1600-tallet og de følgende ca. 150 år. Dette var en tid, hvor byen Fredericia langsomt formede sig, og hvor forskellige mennesker kom til at præge byens udvikling. Der var dog stor forskel på, hvordan historien formede sig for de to sogne og deres kirke. På mange måder kom kirkerne til at virke som et spejl på deres nærområde og de mennesker, der boede der. Kirkerne var tidligere stedet, hvor folk mødtes jævnligt. Det var her Guds ord og de hellige sakramenter blev modtaget, det var her menigheden blev konfronteret med budskaber fra statslige og kirkelige myndigheder, og det var her de seneste nyheder og sladder blev udvekslet imellem menighedens medlemmer. Kirkerummet var rammen om en mangfoldighed af aktiviteter, og disse aktiviteter blev skabt af de mennesker, de handlinger og de genstande, der optrådte inde i rummet. Den dag i dag kan man stadig se navnene på mange af disse mennesker på forskellige genstande og møbler. De er vidnesbyrd om, hvordan mange generationer prægede og stadig præger kirkerummene.

Til evig ihukommelse viser, hvordan de to lutherske sognekirker i Fredericia udviklede sig i 1600- og 1700-tallet. Udstillingen viser i særdeleshed, hvordan sognenes beboere forsøgte at sætte sig varige minder inde i kirkerne, således at mindet om dem var Til evig ihukommelse.